Арматура шестигранник

Наименование В наличии Цена, руб.
Шестигранник 10 да 114,00
Шестигранник 19 ст.35 да 400,00
Шестигранник 22 ст.35 да 500,00
Шестигранник 75 да 6 450,00
Шестигранник 12 ст.35 да 150,00
Шестигранник 14 ст.20 да 180,00
Шестигранник 24 ст.20 да 600,00
Шестигранник 60 ст.20 ГОСТ 8560,78 да 4 500,00
Шестигранник 17 ст 35 да 330,00
Шестигранник 30 ст35 да 935,00
Шестигранник 32 ст35 да 950,00
Шестигранник 36 ст.45 да 1 600,00
Шестигранник 36 ст35 да 1 650,00
шестигранник 41 да 1 900,00
шестигранник 46 ст 45 да 2 400,00
шестигранник 50 да 2 860,00
Шестигранник 52 да 3 200,00
шестигранник 55 да 3 450,00
Шестигранник 65 ст.45 да 4 840,00