Отвод

Наименование В наличии Цена, руб.
Отвод 20 мм да 90,00
Отвод 90 гр - 50 да 19,00
Отвод 25 мм да 112,00
Отвод 32 мм да 104,00
Отвод 40 мм да 180,00
Отвод нап. ф 63 мм да 488,00
Отвод напор. 50 мм да 243,00
Отвод разб.90мм да 1 215,00
Отвод 90гр. 200 да 608,00
Отвод 90гр - 110 да 68,00
Отвод 90 гр 160 да 122,00
Отвод 135 гр. 200 да 567,00
Отвод 135 гр 160 да 126,00
Отвод 135гр 110 да 51,00
Отвод 135 гр 50 да 16,00
Отвод 110 90гр с одним П50 да 68,00
Отвод 110 135гр с двумя П50 да 54,00
Отвод 110 135гр с одним П50 да 50,00
Отвод 110 90гр с двумя П50 да 63,00